Mt. St. Michel


Across the bay and even further!

The fourth day of our trip we went to The Mont St Michel. But how to get there? The monastery lies in a bay that is full of water during the high tide, however, in the mornig when the tide is low, the water draws back in to the sea for several kilometers, so you can possibly cross the bay but be ready to get wet...
The bottom of the sea is covered by sand, mud, shells and potentially sea rivers which must be waded. In the end, after the exhousting journey through all the obstacles, we was awaited by a little entertainment, a natural trampoline but beware! This cute-looking trampoline can grip your ankle and never let you go again! Fortunatelly, wa had a charming guide who awared us when our entertainment became too dengerous. However, all the fun must end one day so we continued for a new cultural expirience.
Hidden monks
After walking such an adventurous way that was quite windy and dirty, we finally came to the monastery. In spite of the fact that there was very cold wind, there was a lot of tourists. we managed to break through the crowd and throught such a beautiful lane and alleys between the old houses. There is no wonder why Mont Saint Michel is added to UNESCO. It is a marvellous bulding that had been gradually build through ten centuries. The monastery itself is huge (as huge as you can play hide and seek and never be found) however, quite stony, without any decorations, if we don't count the shops inside the monastery. That spoil the impression about a deep spiritual life .Afterward we took a coach of shuttle service and got to our bus before the strong wind kidnapped us.

Přes zátoku a ještě dál!
Čtvrtý den našeho pobytu ve Francii jsme vyrazili do Mont St Michel. Ale jak se tam dostat? Opatství totiž leží v zátoce, která je při přílivu plná vody, avšak během dne, při odlivu, se vodní hladina stáhne do moře o celé kilometry, takže je možné ji překonat, nikoli však suchou nohou...
Mořské dno se skládá ze směsi pisku, bahna, mušlí a případných mořských řek, které je třeba přebrodit. Na konci, po strastiplné cestě všemi nástrahami nás čekalo malé pobaveníčko v podobě přírodní trampolíny, ale pozor! Tato roztomilá trampolína vás může snadno chytit za kotník a už nikdy nepustit! Ještě že jsme sebou měli sličného průvodce, který nás upozornil, když se zábava stávala až příliš nebezpečnou. Ale každá zábava musí jednou skončit, takže jsme šli načerpat trochu kultury.

Ukrytí mniši
Po dobrodružné cestě, prašné a větrné, jsme konečně dospěli k opatství. Navzdory studenému větru zde bylo hafo turistů. Procpali jsme se davem překrásnými uličkami a alejemi ohraničenými starými domky. Není divu, že je Mont St Michel jedním z klenotů UNESCa. Je to úchvatné opatství budované po staletí, je ohromné (tak ohromné, že zde můžete hrát na schovávanou a nikdy nebýt nalezen), avšak poněkud holé, bez jakékoliv snahy o zvelebení, pokud nepočítáme obchody, které trochu kazí dojem a duchovní požitek z opatství.
Poté jsme se stali účastníky kyvadlové dopravy a tak se z opatství odpravili dřív než nás stihl odfouknout vítr.


Eliška Šolcová; Kristýna Fifernová
 Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire