Combourg


Chateaubriand- château de Combourg

It was a lovely may afternoon; the winter was playing with our hair and suddendly something arised on a horizon. It was the château de Combourg in all its beauty! Birds were singing the song of sorrow and  ancient trees were whispering and shimmering in the sun. Its imposant wide walls were so astonishing that we stopped with our mouths opened wide. Should we enter or should we run away? A black cat solved the dilema for us. She came close to us and yelled; COME HEERREEEE!!!!!!
So we entered the holy shrine of Chateaubriand. Its walls were covered with tapisseries eliciting pictures from the youth of the château. An old guide entered through big creaking door and welcomed us in an agitated manner. « this is chateaubriand. This is your destiny. And she started her sinister laughter:Hahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa «  She guided us trough the beautiful ancient house of the famous Chateaubriand, showed us a few dead cats and told us some interesting facts about the writer. We enjoyed our visit a lot.
Chateaubriand was a famous french writer of romantic era. He is well known especially for his novels (quite connected with his creepy childhood on Combourg).  
His writing style inspired a lot of writers for example Victor Hugo.
We were very impressed indeed.
Chateaubriand a jeho zámek

Bylo krásné májové odpoledne, zima si hrála s našimi vlasy když tu náhle neco vyvstalo na horizontu: zámek Combourg v celé své kráse. Ptáci zpívali píseň smutku a prastaré stromy se třepotaly a šeptaly na slunci. Impozantní široké zdi zámku byly tak ohromující, že jsme se zastavily a zíraly s otevřenými pusami. Vstoupit, nebo utéci? Naše Dilema vyřešila černá kočka, která se k nám připlížila a zařvala nám do ucha: POJĎTE DAAAAAAAAAAAAAAAAL!!!!!!!!!!!!!

Tak jsme vstoupily do oné svatyně, zámku Chateaubriand. Zdi byly pokryty tapiseriemi vyvolávajícími obrazy z mládí zámku. Stará průvodkyně vstoupila skrze skřípající dveře a pochybovačně nás uvítala. « toto je Châteaubriand, toto je váš osud a začala se ďábelsky smát: Chachahcahcahchahcahcaaaaaaaaa ». Provedla nás krásným starým domovem známého spisovatele,  ukázala nám několik mrtvých koček a řekla nám některá zajímavá fakta ze života spisovatelova.
Moc jsme si nàvštěvu zámku užili:
Chateaubriand byl známý francouzský spisovatel romantismu. Je známý hlavně díky jeho románům (často spojeným s jeho strašidelným dětstvím na Combourgu). Jeho dílo inspirovalo mnoho spisovatelů, např. Voctora Huga! Byli jsme vskutku ohromeni


Veronika Flanderová, Anna Martinovská

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire