Jeux bretons


Breton games

On Wednesday at 22.5.2013 in the afternoon we went to the village called Monterfil, where we tried traditional Bretone games.
We tried these 4 games:
Le pousse-galoche is a game in which you send wooden pucks of two colors on a wooden desk. The goal is to score as much points as you can. To score points you need to hit the numbers on the desk which are at the end of the desk. It is permitted to throw puck of your opponent from the desk. Each player has 6 pucks.

Quille de muël is game which is similar to bowling. Each pin has its’ own value (photo below). But if you hit more pins than one you count just the fallen ones. You throw with nine wooden “balls” that look like a head of a hammer.
Palais is a name of the game in which you throw 10 steel chips into a steel box with numbers from 1 to 5. Chips are best to throw flat because they can easily jump out of the box.

Bazh-yod means in Breton language tug-of-war. It is one of the strength games. In this game you have to beat your opponent by pulling out a wooden stick from his hands. There is a special position of your hands on the stick. After each round you change the position of your hands.
Bretaňské hry

Ve středu 22. 5. 2013 jsme se odpoledne po návštěvě parlamentu dopravili do městečka Monterfil, abychom si vyzkoušeli tradiční bretaňské hry. 
 Vyzkoušeli jsme si čtyři hry:
Le pousse-galoche je hra, ve které posíláte po dřevěné desce dřevěné puky dvou barev. Úkolem je zaskórovat co nejvyšší počet bodů. Body získáváte doklouzáním puku na cifry od 1 do 5, které jsou těsně před koncem dřevěné desky. Je dovoleno vystrčit ostatní puky z desky. Každý hráč má 6 puků.
Quille de muël je hra podobná bowlingu. Každá kuželka má své bodování (viz. foto). To platí pouze pro trefu jedné kuželky. V opačném případě si počítáte pouze počet spadaných kuželek. Hází se devíti dřevěnými „koulemi“ na vzdálenost až 9 metrů, ty vypadají jako nástavce od dřevěné palice.
Palais se nazývá hra, ve které se snažíte o co nejvyšší počet bodů deseti kovovými žetony. Ty házíte do kovové přihrádky s číslicemi 1-5. Žetony je nejlepší házet naplocho, tak aby nevyskočili ven.
Bazh-yod v bretonštině tak zvaná přetahovaná. Jedna ze silových her. V této hře jde o přemožení protivníka vytrhnutím dřevěného kolíku z jeho rukou zapřením nohou a specifickým držením kolíku. Poté, co skončí první kolo, se otočí držení rukou.

Radka Sedláčková, Josef Ibl
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire