En Famille


 In  french families
 
It was really fantastic week, which we had in France. We lived in a big family full of good mood and good food.
We were with them the whole weekend, so we can tell you something about their daily life.
The day starts with a big breakfast. Every member of the family is there in a comfortable,  mostly elegant dress. On the table you can found baguette, croissant, orange juice and other food which  we have normally for breakfast.
Then there is a time for their shower, the getting dressed and have fun with their family. We were for example in the big market in Rennes or  we visited some interesting middle-aged town.
Then we went to a luxury restaurant and we eat crepes or galettes. After lunch we had time for being with family playing with pets and going to the sea. Where we visited a museum of a natural  reserve of the birds like macareux..
They eat dinner later then in Czech republic and more delicious food. I tried to eat a lobster and another seafood. For the dessert we tried some french cheese and other specialities. They have tasty vine and champagne and they are very proud of that.  After that they watch a film or so.
 The french family is not so different from Czech. Maybe just with the food.

It was really amazing and wonderful experience and We are really happy that We could participate on this exchange.

Byl to vážně neuvěřitelný víkend, který jsme prožili ve Francii. Žili jsme ve velké rodině plné dobré nálady a dobrého jídla.
Strávili jsme s nimi celý víkend, takže Vám můžeme něco málo říci o jejich denním živote.
Jejich den, jako každý normální den, začíná s velikou snídaní. Každý člen rodiny je u stolu oblečen do pohodlného, většinou elegantního oblečení. Na stole můžeme nalézt bagety, croisanty, pommerančové džusy a další jídlo, které normálně jíme ke snídani.
Pak je tu čas na běžné denní aktivity, sprchování, oblékání se a čas na zábavu s rodinou. My jsme například zavítali na obrovský trh v Rennes nebo jsme navštívili velice zajímavé středověké město.
Poté jsme navštívili velice luxusní restauraci, kde jsme okusili například francouzské sladké a slané palačinky. Po obědě byl čas na procházky kolem moře a hraní si s mazlíčky a celou rodinou. U moře jsme navštívili muzeum na ochranu ptactva, jako je například macaru.
Francouzi jedí večeři mnohem později než v Česku, ale mají mnohem lepší jídlo. Okusili jsme různé mořské plody jako humra a tak dále. Jako dezert jsme měli francouzký sýr a další jejich specialitky. Mají vynikající víno a šampaňské a jsou na to také náležitě pyšní. Poté se většinou kouká na film nebo se může vyrazit do města.
Francouzská rodina  není příliš odlišná od české, možná jen tím jídlem.
Byl to úžasný a nepřekonatelný zážitek, který jsme tu zažili a jsme šťastni, ze jsme se toho mohli zúčastnit. 

Anna Daňhelová , Nina Hustedová

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire